Jicht Calculator Hein Janssens 2010

Totaal:

Jichtdiagose zeer onwaarschijnlijk

Advies: overweeg een niet-jicht diagnose.

 • septische artitis
 • CPPD artritis (pseudo-jicht)
 • auto-immuun
 • artrose

Onderwijs, opleiding & wetenschap zijn fundamentele pijlers van onze missie om de beweegzorg te verbeteren.

Heeft u als huisarts, medisch specialist, arts-in-opleiding, student of patiënt een vraag op dit gebied? Dan kunnen kaderhuisartsen bewegingsapparaat u daarbij helpen.

Hielpijn/voetklachten Farmacotherapeutische richtlijn

Hielpijn is de meest voorkomende voetklacht. Hielpijn valt in huisartsgeneeskundige registraties onder de ICPC-code L17 ‘Voet/ teen symptomen/klachten’ (L17.1 = meatarsalgie); de incidentie en prevalentie van deze verzamelcode zijn respectievelijk 7.9 en 8.6 per 1000 patiënten per jaar. De incidentie en prevalentie zijn hoger in de leeftijdsgroepen vanaf 45 jaar. (1,2) Hielspoor / fasciïtis plantaris valt onder L99.8 (L99: Andere ziekten bewegingsapparaat). Voor de praktijk is het nuttig een onderscheid te maken tussen pijn aan de ‘achterzijde’ en pijn ‘plantair’. Dit stuk behandelt hielpijn bij volwassenen.

Read more: Hielpijn/voetklachten Farmacotherapeutische richtlijn

Onderwijs

Het Beweegkader is de landelijke NHG expertgroep van kaderhuisartsen met de specialisatie bewegingsapparaat.

Alle deelnemers hebben de NHG kaderopleiding bewegingsapparaat met goed gevolg afgerond.

De vereniging Het Beweegkader zet zich in voor het onderhouden en verder uitbouwen van het expertisenetwerk, vormt het centrale aanspreekpunt voor alle vragen omtrent beweegzorg en is een platform om kennis en kunde te delen, alsook voor onderlinge steun en inspiratie.

Speerpunten:

 1. Scholing voor expertgroep
 2. Accreditatiepunten toegekend voor de rol van kaderhuisarts
 3. Scholing door expertgroep (scholing aan huisartsen, aios 1e jaar en aios die differentiatie volgen, derden)
 4. Uitnodigen specialisten: de expertgroep onderwijst specialisten in wat wij doen als kaderhuisartsen.
 5. Kennisbank inrichten en toegankelijk maken (via Erasmus MC: vraagbaak ‘Krakende wagens’- Sita Bierma-Zeinstra)

Wetenschap

Doelstellingen wetenschap en richtlijnontwikkeling:

 • Wetenschappelijke focus
 • Probleemanalyse effectiviteit 1,5 lijnszorg beter op agenda krijgen
 • Preventie binnen chronische zorg
 • CAT’s en pearls
 • Nadenken en aanleveren voor H&W
 • Naamsbekendheid genereren
 • Bij iedere NHG standaard op het gebied van het bewegingsapparaat die gemaakt of gereviseerd wordt is een kaderhuisarts bewegingsapparaat betrokken

Subcategories