stap 1

maak in ContentBuilder een eigen tabel met minimaal een GROEP veld met enkele gedefinieerde groepen en een WAARDE veld met een numerieke vulling

voor het instellen van de module heb je nodig:

  • de naam van de container-tabel (zonder het jos_ voorvoegsel
  • de naam van de groep kolom
  • de naam van de waarde kolom

Stap 2

vul deze waardes in bij de betreffende velden van de module

kies de eenheid voor weergaven van de geaggregeerde data

Stap 3

publiceer de module, bijvoorbeeld in een zij-kolom naast de ContentBuilder main pagina