Kaderhuisartsen Bewegingsapparaat
verbeteren beweegzorg voor iedereen!

Het Beweegkader, de landelijke expertgroep van kaderhuisartsen bewegingsapparaat,
streeft ernaar middels meer preventie, doelmatige diagnostiek en optimale behandeling
de wereld om ons heen gezonder te laten bewegen.

Ons doel is om in 2025 door middel van een landelijk dekkend netwerk van kaderhuisartsen bewegingsapparaat
passende beweegzorg beschikbaar te hebben voor iedereen in Nederland.

Patiëntenzorg

Met een landelijk dekkend netwerk van kaderhuisartsen bewegingsapparaat passende beweegzorg beschikbaar hebben voor iedereen in Nederland.

Preventie en voorlichting

Beweging is een belangrijk onderdeel van een gezonde leefstijl.

Voorlichting hierover is één de taken van een kaderhuisarts bewegingsapparaat.

Onderwijs en wetenschap

Onderwijs, opleiding & wetenschap zijn fundamentele pijlers van onze missie om de beweegzorg te verbeteren.
Heeft u als huisarts, medisch specialist, arts-in-opleiding, student of patiënt een vraag op dit gebied? Dan kunnen kaderhuisartsen bewegingsapparaat u daarbij helpen.

Home

Aansprakelijkheidsuitsluiting

Hoewel het BeweegKader bij het samenstellen van de inhoud van deze website de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde gegevens onjuistheden bevatten of niet meer actueel zijn. Het BeweegKader is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie en wijst dan ook alle aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens, of gegevens waarnaar links op deze website verwijzen af. Verwijzigingen naar andere sites of bronnen, die buiten www.beweegkader.nl liggen, zijn slechts opgenomen ter informatie.

Het BeweegKader is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van de inhoud op de genoemde andere websites, welke geen eigendom zijn van het BeweegKader, noch aansprakelijk voor de privacy bescherming op die websites. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy policy

Het BeweegKader respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en apps en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken de gegevens alleen om u toegang tot de niet openbare delen van website en apps te kunnen geven. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Het BeweegKader zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend ter beschikking stellen aan derden die betrokken zijn bij het beheer van de website en apps.
In het geval van het gebruik van onze contacten-lijst zijn bepaalde gegevens beschikbaar voor transmurale samenwerking met collega’s in de eerste en tweede lijn.
Lees hierover verder in ons privacyreglement.

Verwijzing naar andere informatiebronnen

Een aantal ‘links’ (verwijzingen) in de internetsite van het BeweegKader voeren naar informatiebronnen die door anderen dan het BeweegKader worden beheerd en waarover het BeweegKader geen controle heeft. Hoewel deze links met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden uitgekozen, draagt het BeweegKader dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie vanuit deze andere bronnen.

Verwijzing naar informatie en diensten op de internetsite van het BeweegKader vanuit andere internetsites

Derden kunnen verwijzingen opnemen naar de internetsite van het BeweegKader. Het BeweegKader spreekt hierbij de wens uit dat zij gekend worden in de opname van een verwijzing.

Wijzigingen

Het BeweegKader behoudt zich het recht voor deze internetdisclaimer zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen zijn direct na plaatsing op de internetsite van het BeweegKader van kracht.