Kaderhuisartsen Bewegingsapparaat
verbeteren beweegzorg voor iedereen!

Het Beweegkader, de landelijke expertgroep van kaderhuisartsen bewegingsapparaat,
streeft ernaar middels meer preventie, doelmatige diagnostiek en optimale behandeling
de wereld om ons heen gezonder te laten bewegen.

Ons doel is om in 2025 door middel van een landelijk dekkend netwerk van kaderhuisartsen bewegingsapparaat
passende beweegzorg beschikbaar te hebben voor iedereen in Nederland.

Patiëntenzorg

Met een landelijk dekkend netwerk van kaderhuisartsen bewegingsapparaat passende beweegzorg beschikbaar hebben voor iedereen in Nederland.

Preventie en voorlichting

Beweging is een belangrijk onderdeel van een gezonde leefstijl.

Voorlichting hierover is één de taken van een kaderhuisarts bewegingsapparaat.

Onderwijs en wetenschap

Onderwijs, opleiding & wetenschap zijn fundamentele pijlers van onze missie om de beweegzorg te verbeteren.
Heeft u als huisarts, medisch specialist, arts-in-opleiding, student of patiënt een vraag op dit gebied? Dan kunnen kaderhuisartsen bewegingsapparaat u daarbij helpen.

Uncategorised

Programma 24 maart

artist impression knie

 Programma intervisiedag NHG-Expertgroep “het beweegkader”

 datum: vrijdag 24 maart 2023

 locatie: Hotel van der Valk, Toekanweg 2, 2035 LC Haarlem

 Onderwerp:

 Knieklachten: van acuut tot chronisch

 08.30 uur

 Inloop & Inschrijving workshops, welkom

 09.00 uur

 Plenaire sessie

 

 • Nieuwe inzichten in behandeling kniebandletsels (Mark Falke, orthopeed Bergman Clinics)
 • De halve knieprotese, inzichten en indicatiestelling (Bram Nijsse, orthopeed Annatomie)

 10.30 uur

 Koffie

 10.45 uur

 Intervisie

 12.30 uur

 Lunch

 

 start workshop rondes (carrousel) à 45 min

 13.30 uur

 workshop 1

 14.15 uur

 workshop 2

 15.00 uur

 Pauze

 15.15 uur

 workshop 3

 

 onderwerpen workshops:

 • (orthopedische) hulpmiddelen in de praktijk, mogelijkheden op conservatief vlak (Centrum Orthopedie/Bauerfeind)
 • 'Wat als de knieschijf niet spoort' (Sharon Portegies, sportfysiotherapeut)
 • revalidatie na VKB-ruptuur (Stijn Jolie, fysiotherapeut Trainingscentrum Zorgroep Almere)

 16.00 uur

Afsluiting en borrel

 

module mod_kba_site toepassen

stap 1

maak in ContentBuilder een eigen tabel met minimaal een GROEP veld met enkele gedefinieerde groepen en een WAARDE veld met een numerieke vulling

voor het instellen van de module heb je nodig:

 • de naam van de container-tabel (zonder het jos_ voorvoegsel
 • de naam van de groep kolom
 • de naam van de waarde kolom

Stap 2

vul deze waardes in bij de betreffende velden van de module

kies de eenheid voor weergaven van de geaggregeerde data

Stap 3

publiceer de module, bijvoorbeeld in een zij-kolom naast de ContentBuilder main pagina

Privacy

Privacyreglement: Uw persoonsgegevens en uw privacy bij het BeweegKader

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk. Wij willen u erop wijzen dat de medewerkers van Het BeweegKader gebonden zijn aan een geheimhoudingsplicht en uiterst zorgvuldig met uw gegevens om zullen gaan. Verwerking van verstrekte persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt en tevens met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 in is gegaan. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • IP adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in het Wie is-wie gedeelte op onze website en app.

Doel verwerking gegevens

Het BeweegKader Het BeweegKader verzamelt en verwerkt een aantal persoonsgegevens voor specifieke doeleinden:

 • Soepele samenwerking tussen de eerste- en tweedelijnszorg, huisartsen en specialisten, d.m.v. gezamenlijk vastgestelde werkafspraken.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt door de organisatie waarbij u werkzaam of aangesloten bent op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden t.b.v. het ontvangen van het 1-2tje en een inlogmogelijkheid op onze website en app.
 • Alle medewerkers binnen Het BeweegKader hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Leveranciers

Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wanneer het, ondanks onze maatregelen, mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, zullen wij dat melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Cookies

Het BeweegKader gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics die uw surfgedrag bijhoudt zodat wij de indeling van de website aan kunnen passen naar het bezoekersgedrag. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen? Dan kunt u contact opnemen met ons bureau. Wij zijn te bereiken per e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Mocht u er met ons bureau niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer

Aansprakelijkheidsuitsluiting

Hoewel het BeweegKader bij het samenstellen van de inhoud van deze website de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde gegevens onjuistheden bevatten of niet meer actueel zijn. Het BeweegKader is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie en wijst dan ook alle aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens, of gegevens waarnaar links op deze website verwijzen af. Verwijzigingen naar andere sites of bronnen, die buiten www.beweegkader.nl liggen, zijn slechts opgenomen ter informatie.

Het BeweegKader is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van de inhoud op de genoemde andere websites, welke geen eigendom zijn van het BeweegKader, noch aansprakelijk voor de privacy bescherming op die websites. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy policy

Het BeweegKader respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en apps en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken de gegevens alleen om u toegang tot de niet openbare delen van website en apps te kunnen geven. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Het BeweegKader zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend ter beschikking stellen aan derden die betrokken zijn bij het beheer van de website en apps.
In het geval van het gebruik van onze contacten-lijst zijn bepaalde gegevens beschikbaar voor transmurale samenwerking met collega’s in de eerste en tweede lijn.
Lees hierover verder in ons privacyreglement.

Verwijzing naar andere informatiebronnen

Een aantal ‘links’ (verwijzingen) in de internetsite van het BeweegKader voeren naar informatiebronnen die door anderen dan het BeweegKader worden beheerd en waarover het BeweegKader geen controle heeft. Hoewel deze links met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden uitgekozen, draagt het BeweegKader dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie vanuit deze andere bronnen.

Verwijzing naar informatie en diensten op de internetsite van het BeweegKader vanuit andere internetsites

Derden kunnen verwijzingen opnemen naar de internetsite van het BeweegKader. Het BeweegKader spreekt hierbij de wens uit dat zij gekend worden in de opname van een verwijzing.

Wijzigingen

Het BeweegKader behoudt zich het recht voor deze internetdisclaimer zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen zijn direct na plaatsing op de internetsite van het BeweegKader van kracht.